noshiro@volny.cz

+420 603 276 641

 

Vlasta Čiháková-Noshiro (c) 2015

Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci 19. století za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, byla jednou z prvních Japonek, jež přicestovaly do Evropy. Hrabě Heinrich, manžel Mitsuko, o 15 let starší než jeho žena, patřil v době

na přelomu 19. a 20. století k nejvzdělanějším

a nejvýznamnějším osobnostem rakouské aristokracie. Mitsuko mu porodila sedm dětí, ze kterých vyrostly výrazné osobnosti – nejznámější

z nich je Richard, zakladatel mírového hnutí Panevropa, kolébky dnešní Evropské unie. Po předčasné smrti manžela však zůstala na správu celého panství sama a její psychická i fyzická odolnost byla vystavena mnoha náročným zkouškám. Zemřela na počátku 40. let 20. století a její jméno je dnes známé jen úzkému okruhu odborníků.

 

Beletrizovaná biografie Mitsuko, primárně založená na denících hlavní hrdinky, vypráví dramatický životní příběh Japonky i její aristokratické rodiny a dětí

v nelehké době na přelomu dvou století a kolem 1. světové války v Evropě. Líčí její mládí, kdy byla školena na gejšu, seznámení s hrabětem Heinrichem a rozhodnutí následovat jej do Evropy se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Morální síla Mitsuko spočívá především v překlenutí uzavřenosti japonské mentality a podřízení se manželově krédu „být dobrou katoličkou a Evropankou“.

 

Byla to kromobyčejná žena, která působila u nás před sto lety. Mitsuko Coudenhove-Kalergi přišla z úplně odlišného světa v Japonsku. Svatbou s hrabětem Heinrichem Coudenhove-Kalergi se usadila v Evropě a po jeho smrti spravovala jeho majetek v západních Čechách. Byla matkou pozoruhodných dětí, které všechny se vymykaly z průměru, ať už to byl Richard, který založil Panevropské hnutí a může být právem považován za duchovního otce Evropské Unie, nebo například její dcera Ida, která byla vynikající spisovatelkou. Seznámit se s životem této pozoruhodné ženy zajisté stojí za to.

 

Karel Schwarzenberg